Tất cả bài viết

( Có tất cả 18 bài viết )

Điểm Danh 10 Loại Pasta Phổ Biến Trên Thế Giới

01/07/2019

Đã bao giờ bạn có bao giờ tự hỏi pasta và spaghetti giống hay khác nhau không?Thực ra, spaghetti chính là pasta, nhưng chỉ là một loại nhỏ trong số hơn 300 loại pasta khác nhau trên thế giới. Chính...

Điểm Danh 10 Loại Pasta Phổ Biến Trên Thế Giới

01/07/2019

Đã bao giờ bạn có bao giờ tự hỏi pasta và spaghetti giống hay khác nhau không?Thực ra, spaghetti chính là pasta, nhưng chỉ là một loại nhỏ trong số hơn 300 loại pasta khác nhau trên thế giới. Chính...